Metsel- en voegwerk herstel

Bij een verantwoorde gevelrenovatie wordt niet alleen de gevel gereinigd, maar wordt ook de in de loop der jaren ontstane schade aan de gevel hersteld. Daarom is het noodzakelijk de gevelrenovatie altijd door deskundigen te laten beoordelen zodat de gevel niet alleen fraai wordt, maar ook bouwkundig weer in perfecte staat gebracht wordt. Aan de uitvoering van goed voegwerk dient de nodige zorg besteed te worden. Zowel de voorbereiding, uitvoering en nazorg als de mortelsamenstelling zijn bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit. Zeestraten Gevelrenovatie heeft de deskundigheid in huis om de bouwkundige staat van een gevel te beoordelen en vakkundig te herstellen.

Stucwerk

Schade aan voegwerk

Voegwerk wordt in de loop der jaren aangetast door weers- en milieu-invloeden. Door zure bestanddelen in regenwater kan het bindmiddel uit de voegmortel spoelen, zodat de voeg zacht en poreus wordt. Bovendien is in het verleden niet altijd voldoende aandacht aan de kwaliteit van het voegwerk besteed:
Voegwerk werd als sluitpost op de begroting beschouwd. Slecht voegwerk kan vochtintreding in de gevel veroorzaken met als gevolg dat er vochtdoorslag en vorstschade kan ontstaan.
Het kan dus nodig zijn voegwerk te vervangen. Dit gebeurt door het uithakken of uitslijpen van het bestaande voegwerk. Dit moet deskundig gebeuren:
de voeg dient voldoende diep uitgehakt te worden, in ieder geval tot op de gezonde metselspecie. de voeg dient ’vierkant’ uitgehakt te worden, zodat er geen oude specieresten op de voegvlakken achterblijven. het uithakken dient zeer zorgvuldig te gebeuren zodat geen beschadigingen aan het metselwerk ontstaan. na het uithakken moet de gevel grondig gereinigd worden, zodat een gezond hechtvlak ontstaat voor de nieuwe voeg. Voegwerk verwijderen.
Het uithakken van voegen vereist deskundigheid. De keuze van de toe te passen gereedschappen en de toe te passen methode is bepalend voor het resultaat. Alleen een gespecialiseerd bedrijf als Zeestraten Gevelrenovatie heeft de nodige expertise om dit werk verantwoord uit te voeren.

Nieuw voegwerk

Om de eerder geschetste problemen met voegwerk te voorkomen is het van belang bij het opnieuw voegen voor het juiste type voeg en de juiste mortelsamenstelling te kiezen. Ook een uitgebreide nazorg voor vers voegwerk is van belang om een sterke voeg met een lange levensduur te garanderen. Over de kwaliteit van voegwerk is een apart informatieblad van Zeestraten Gevelrenovatie beschikbaar.

Situatie voor
Situatie na

Schade aan metselwerk

In de loop van de jaren ontstaat ook vaak schade aan het metselwerk van een gevel. Deze schadepatronen kunnen onder andere ontstaan door vochtintreding en vorstschade, zettingsverschijnselen, mechanische oorzaken, roestende ankers en lateien in de gevel. Opnieuw is een deskundig oog nodig om de oorzaak van de schade vast te stellen en de juiste reparatiemethode te kiezen. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om een zettingsscheur te herstellen zonder de oorzaak van de zettingen weg te nemen. De scheur zal dan binnen niet al te lange tijd weer terugkomen.

Reparatie methoden

Metselwerk vervangen

Metselwerk herstellen door modelleren

Het eenvoudigst lijkt het de kapotte stenen uit te hakken en nieuwe stenen in te metselen. Hierbij is de keuze van de juiste steen heel belangrijk, omdat de toegepaste stenen vaak niet meer leverbaar zijn. Zeestraten Gevelrenovatie beschikt over een netwerk van leveranciers van oudere materialen, zodat wij meestal de juiste steen weten te vinden. Bij deze methode van herstel is het noodzakelijk de oorzaak van het ontstaan van de schade weg te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door achterliggend ijzerwerk grondig te ontroesten en te conserveren en het nieuwe metselwerk vrij van het ijzer terug te metselen. Ook kan het noodzakelijk zijn de gevel te dilateren om het opnieuw ontstaan van scheuren te verhinderen.

Wanneer de schade aan metselwerk niet structureel is, kan ook voor het opnieuw modelleren van beschadigde stenen worden gekozen. Hierbij worden kapotte stenen met een in kleur en structuur aangepaste reparatiemortel gerepareerd. Wanneer dit deskundig gebeurt door ervaren vaklieden ontstaat een vrijwel onzichtbare reparatie met een lange levensduur.

Samenvatting

Voor het herstel van metselwerk en het vervangen van voegen zijn een deskundig advies en uitvoering door vakmensen onontbeerlijk. Inzicht in het ontstaan van de schade, het kiezen van de juiste uitvoeringsmethode en een goede toepassing van producten maakt gevelherstel tot specialistenwerk. Onze adviseurs en vakmensen hebben meer dan twintig jaar ervaring in dit werk, zodat het complete herstel van uw gevel bij Zeestraten Gevelrenovatie in vertrouwde handen is.

Garanties

Uiteraard garandeert Zeestraten Gevelrenovatie het door haar uitgevoerde werk. Afhankelijk van de toegepaste methode geeft Zeestraten Gevelrenovatie schriftelijke garanties tot tien jaar op het uitgevoerde werk.

Zeestraten Gevelverzorging

Op De Keuken 1
6451 JL Schinveld
06-24174962
KVK Handelsregister: 50425846
rzeestraten@home.nl
Sluit Menu