Hydrofoberen/ impregneren

Vochtindringing in een gevel kan aanleiding zijn voor allerlei ongewenste problemen, zoals scheurvorming of zout uitbloeiingen. Om deze problemen te voorkomen kunnen minerale gevels worden gehydrofobeerd. Onder hydrofoberen verstaan we het behandelen van een minerale ondergrond met een hydrofoberingsmiddel dat vloeiend op het geveloppervlak wordt aangebracht. Door de gevel te hydrofoberen blijft de waterindringing van buitenaf achterwege, terwijl de waterdampdoorlaatbaarheid voor 90% gehandhaafd blijft.

Voordelen van Hydrofoberen

Hydrofoberen heeft een aantal voordelen:
Hydrofoberen vermindert vochtintreding in het minerale geveloppervlak.
Omdat vochtintreding wordt voorkomen, wordt het hernieuwd vervuilen van het geveloppervlak aanzienlijk vertraagd.
Door de drogere gevel is de voedingsbodem voor algen en mossen verdwenen, waardoor de aanwas hiervan veel minder snel zal optreden. Mocht er toch weer sprake zijn van aangroei, dan zal deze aanzienlijk gemakkelijker te verwijderen zijn dan bij niet gehydrofobeerde minerale ondergronden.
Vorstschade door waterindringing van buitenaf wordt beperkt, mits er geen scheurvorming of beschadigingen in het voegwerk of metselwerk aanwezig zijn.
Door de hydrofobering wordt de uitspoeling van bindmiddel en kristallisatie van zouten voorkomen. Bij toch optredende afzetting van zouten worden deze veel sneller van de gevel afgevoerd.
De hydrofobering is visueel vrijwel niet waarneembaar.

Impregneren

Nadelen van Hydrofoberen

Heeft hydrofoberen geen nadelen?
Voor het juist toepassen van hydrofobering is de nodige deskundigheid vereist. Ondeskundig gebruik van hydrofobering kan de problemen verergeren en bouwschade tot gevolg hebben.

Zo moet er in het bijzonder gelet worden op de volgende zaken:
De gevel mag geen scheurtjes of gaatjes groter dan 0,3 mm bevatten. Het water stroomt namelijk in een film van de gevel en omdat hydrofoberingsproducten gaatjes groter dan 0,3 mm niet afdichten, kan hier juist extra lekkage ontstaan.
De gevel moet voorzien zijn van gezond voegwerk, omdat zwakke voegen door de zwaardere waterbelasting kunnen worden uitgespoeld.
Bestaande minerale gevels dienen eerst gereinigd te worden, zodat los vuil
verwijderd wordt en de poriën opengaan. Zo kan het hydrofoberingsmiddel optimaal in het oppervlak dringen.

Toe te passen producten en verwerking

Er zijn zeer veel hydrofoberingsproducten op de markt. Zeestraten Gevelrenovatie kan u deskundig adviseren over de toepassing van het juiste product op de juiste ondergrond. De door Zeestraten Gevelrenovatie toegepaste hydrofoberingsmiddelen op basis van silanen en siloxanen, zowel oplosmiddel-houdend als ’watergedragen’, voldoen aan alle internationaal gestelde eisen voor deze producten. De applicatie dient zeer zorgvuldig te gebeuren, zodat voorkomen wordt dat plekken onbehandeld blijven. Onbehandelde plaatsen worden zwaarder belast en kunnen doorslag veroorzaken.

Graffiti

Bestrijding

Helaas is graffiti niet meer weg te denken uit het straatbeeld; openbare gebouwen en monumenten, maar ook woningen worden regelmatig beklad.
Het verwijderen van deze bekladding is kostbaar en vaak ontstaat er schade aan de ondergrond, omdat de graffiti met agressieve middelen verwijderd moet worden. Gelukkig bestaat meestal de mogelijkheid om gevoelige plaatsen te beschermen.

Bescherming

Het is meestal niet te voorkomen dat gevels beklad worden, het is echter wel goed mogelijk om de schade die graffiti aanricht te beperken. Zeestraten Gevelrenovatie heeft een aantal anti-graffiti coatingsystemen in haar programma. Deze systemen worden geleverd door gerenommeerde leveranciers en hebben hun waarde in de praktijk bewezen. Daarnaast beschikt Zeestraten Gevelrenovatie over ervaren vakmensen bij wie de applicatie in vertrouwde handen is.

Anti-graffiti coatingsystemen

Om de ondergrond te beschermen tegen graffiti en om het verwijderen van graffiti te vergemakkelijken is een aantal coatingsystemen beschikbaar:

Zelfopofferend systeem

Milieuvriendelijk, voordelig en eenvoudig aan te brengen systeem voor vrijwel alle minerale ondergronden. De graffiti wordt verwijderd door middel van afspuiten onder aangepaste druk met heet water. De graffiti en de coating worden verwijderd, zodat de coating na reiniging hersteld dient te worden. Deze coatings zijn visueel vrijwel niet waarneembaar.

Semi-permanente systemen

Dit systeem wordt opgebouwd uit twee lagen. De onderste laag beschermt de ondergrond tegen beschadiging en de toplaag wordt samen met de graffiti verwijderd. De toplaag dient hierna hersteld te worden.

Permanente systemen

Deze systemen bestaan vaak uit twee componenten en worden niet aangetast wanneer de graffiti verwijderd wordt. Een nadeel van deze systemen is dat vaak de dampdoorlatendheid van de gevel sterk verminderd wordt, bovendien zijn deze systemen duidelijk visueel waarneembaar.

Advies

De keuze van het juiste anti-graffiti systeem is specialistenwerk en afhankelijk van verschillende zaken, zoals: ondergrond, gewenste onderhoudsmethodiek en gewenste mate van milieuvriendelijkheid. Zeestraten Gevelrenovatie kan u adviseren zodat u de meest verantwoorde oplossing van uw graffitiprobleem krijgt.

Onderhoudscontracten

Een goede anti-graffiti coating alleen biedt geen oplossing tegen bekladding. Het is belangrijk aangebrachte bekladding snel te verwijderen, zodat er een ontmoedigende werking naar de ’artiest’ uitgaat. Zeestraten Gevelrenovatie kan u een compleet onderhoudscontract aanbieden, waarbij de reeds aangebrachte bekladdingen worden verwijderd, waarna een coatingsysteem wordt aangebracht. Dit coatingsysteem wordt volgens een tevoren afgesproken schema door Zeestraten Gevelrenovatie vrij van graffiti gehouden en onderhouden. Een ideale manier van bescherming, waarnaar de klant geen omkijken heeft.

Steen- en voegversteviging

Naast hydrofoberende producten zijn er producten op de markt waarmee zwak voeg- of metselwerk verstevigd kan worden. Deze producten zijn ook uitermate geschikt voor het verstevigen van zandsteen en andere zachte natuursteen soorten. Soms hebben deze producten ook nog een hydrofoberende werking; de keuze van het product is echter afhankelijk van de ondergrond. Het verstevigen van een minerale ondergrond is een zeer speciale materie, zodat deze producten slechts na een projectmatig onderzoek en testen toegepast kunnen worden. Zeestraten Gevelrenovatie kan ook op dit gebied advies en applicatie verzorgen.

Garantie

Op de door ons uitgevoerde hydrofoberingswerkzaamheden wordt in samenwerking met de leveranciers een garantie van 10 jaar afgegeven. Zonodig kan ook een verzekerde garantie worden afgegeven.

Zeestraten Gevelverzorging

Op De Keuken 1
6451 JL Schinveld
06-24174962
KVK Handelsregister: 50425846
rzeestraten@home.nl
Sluit Menu